Bar Pack Bitter Truth

Bar Pack - The Bitter Truth

The Bitter Truth - Bitters

Bitters
Miniaturas de 20 ml:Tonic Bitter, Bitter de melocotón,Bitter de Oliva, Bitter de Chocolate, Bitter de Pepino